Co je Scafftag

Představte si typické průmyslové prostředí – mnoho pracovníků, pracovního zařízení a strojů, jež se neustále přesouvají z místa na místo a plní pracovní úkoly dle plánu. Jaké jsou ale záruky, že všechna zařízení jsou bezpečná k použití, kdo je kontroloval a kdo se postaral o jejich údržbu? Jakým způsobem označit všechna používaná zařízení a tím pádem zvýšit bezpečnost pracovníků?

 

Vytvoření viditelné bezpečnosti

Bez přesných, aktualizovaných a včasně podaných informací lidé začínají spoléhat na odhady a předpoklady. Odhadování situace může vést k potencionálně nebezpečným rozhodnutím jak pro zaměstnance, tak pro vedení společnosti, což se negativně odrazí v ekonomických výsledcích. Proto přesné údaje o použití, bezpečnosti, prováděných opravách, údržbě a kontrole každého kusu zařízení jsou nutné.

Již v roce 1983 byl představen inovativní sytém pro zřetelné značení lešení a dalších pracovních nástrojů pod názvem Scafftag®. Toto jméno se pak stalo synonymem pro bezpečné značení upozorňující na stav lešení a pracovních nástrojů. Produktová řada Scafftag® nabízí kompletní systém pro bezpečné označení a evidenci pracovních nástrojů od lešení a žebříků až po nádoby s chemikáliemi.

Výhody

  • Jednoduché použití, odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám
  • Šetří čas při přípravě bezpečnostních auditů
  • Podává zřetelné informace o kontrole a o prováděných pracích
  • Výběr velikostí a vložek s možností přizpůsobení se požadavkům
  • Nízká cena za systém, který zachraňuje životy
  • Široký výběr držáků a vložek

Vložky systému Scafftag® jsou vždy vyráběny na zakázku dle požadavku zákazníka. Možné jsou různé formy barev, textů nebo vkládání loga firmy atp.