Co je to LOTO

Procedura Lockout / Tagout (Uzamknout a Označit) spočívá ve dvou základních krocích:

1.Lockout – Uzamknout

Krok Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a visacího zámku na místo, které je kritické pro uvolnění zdroje energie a to takovým způsobem, aby jasně:

 1. Informovalo ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto
 2. Zamezilo nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést ke zranění, usmrcení nebo škodě na majetku

2.TagOut – Označit

Nedílnou součástí procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka informuje ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/ vypnuto. Na visačku lze zapsat informace týkající se odpojení (Zodpovědný pracovník, datum dokončení.) Na zadní straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést před odpojením zařízení. Podpisem na visačce je tak potvrzeno, že dané kroky byly provedeny.

Úspěšný projekt zavedení efektivního systému LOTO vyžaduje:

 1. plán zavedení LOTO systému a časový harmonogram
 2. určení týmu zodpovědných pracovníků
 3. vypracování auditu bezpečnosti – identifikace rizik a ovládačů zdrojů energie
 4. vypracování interních předpisů LOTO
 5. kalkulace a obstarání zamykacích prvků pro podnikový systém LOTO
 6. testování Lockout/Tagout procedur v praxi
 7. školení pracovníků
 8. implementace systému a kontrola jeho používání

Společnost Brady je připravena pomoci při celém projektu:

 • konzultace s nezávislým auditorem
 • odborná pomoc při vypracování předpisů
 • definice vhodných zamykacích prvků a kalkulace cen
 • školící materiál a podpora školení
 • vyhodnocení projektu a případné doplnění zamykacích prvků

Ke stažení

Základní informace o Lockout Tagout

Norma EU 89/655 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci mj. stanovuje: Pokud používání pracovního zařízení může představovat zvláštní riziko pro bezpečnost nebo ochranu zdraví zaměstnanců, přijme zaměstnavatel nezbytná opatření k zajištění toho, aby:

 • bylo používání pracovního zařízení omezeno pouze na osoby pověřené jeho používáním,
 • v případě oprav, úprav a údržby nebo obsluhy prováděli tyto práce zvlášť určení zaměstnanci.

Údržbářské práce musí být možno provádět tehdy, pokud je pracovní zařízení zastaveno. Není-li to možné, musí být možné přijmout vhodná ochranná opatření pro provádění těchto prací nebo provádět tyto práce mimo nebezpečné prostory.