Scafftag

Každých 5 sekund se evropský pracovník stává obětí pracovního úrazu. Pro zaměstnavatele to kromě ztráty pracovníka znamená zvýšené náklady ve formě výplaty odškodného, kompenzačního příspěvku, vyhledání nového pracovníka, jeho zapracování, zpoždění proti výrobnímu plánu atd. – za zmínku také stojí peníze daňových poplatníků jdoucí na zdravotní péči a sociální zabezpečení. Proto není žádným překvapením, že neustále roste počet výrobních společností investujících do Brady Scafftag® řídících systémů, nízká cena k zaplacení vykoupená klidným svědomím.

 

Co je Scafftag

Představte si typické průmyslové prostředí – mnoho pracovníků, pracovního zařízení a strojů, jež se neustále přesouvají z místa na místo a plní pracovní úkoly dle plánu. Jaké jsou ale záruky, že všechna zařízení jsou bezpečná k použití, kdo je kontroloval a kdo se postaral o jejich údržbu? Jakým způsobem označit všechna používaná zařízení a tím pádem zvýšit bezpečnost pracovníků?

Jak na to

Většinou se systém pro označení Scafftag® skládá ze dvou částí – držáku, který se na trvalo připevní k zařízení a vyměnitelné vložky. To zabezpečuje stálá aktualizovaná data o kontrole a provedených pracích, ale je to i důkaz, který v případě potřeby lze použít před soudem. Systémy Scafftag® upozorňující na stav zařízení se vyznačují jasnou viditelností a jednoduchostí použití, kterému všichni pracovníci porozumí.

Přehled produktů

Vložky systému Scafftag® jsou vždy vyráběny na zakázku dle požadavku zákazníka. Možné jsou různé formy barev, textů nebo vkládání loga firmy atp.