Novinky

Je potřeba jednat hned. Proč? Čtěte níže:

Jsou všechny chemické látky označeny?

V červnu 2015 končí v Evropské Unii přechodné období pro zavedení povinného označování chemických látek podle nařízení CLP (klasifikace, označování a balení). Od června musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP. Kvalitní tiskové systémy společnosti Brady poskytují společnostem šablony etiket a symbolů odpovídajících nařízení CLP, a dávají jim tak možnost vytvořit flexibilní a snadné vnitropodnikové řešení pro tisk etiket CLP. Je čas jednat.

 

Etiketa CLP obsahuje následující prvky:

  • výstražné symboly
  • příslušné signální slovo
  • standardní věty o nebezpečnosti
  • pokyny pro bezpečné zacházení
  • řešení v případě vystavení účinkům
  • kontaktní údaje dodavatele
  • nominální množství látky nebo směsi
  • identifikátory produktu

Získejte tiskové řešení společnosti Brady a budete jednat v souladu se zákony.

 

Správné označování etiketami CLP
Průvodce etiketami CLP pro chemické látky, který je součástí softwaru MarkWareTM společnosti Brady, nabízí nekomplikovaný způsob vytváření etiket podle nařízení CLP v malém počtu jednoduchých kroků. Software MarkwareTM a tiskárny pro průmyslová značení MiniMarkTM, tiskárny BOZP značení BBPTM31, BBPTM33 a BBPTM85 či tiskárny GlobalMarkTM s funkcí Obarvit a vyseknout nabízí možnost interního vytváření etiket CLP, které vždy odpovídají legislativě a jsou připraveny podle potřeby.

 

Správné označování etiketami CLP